aktualizováno: 05.05.2023 10:11:01 

Tělocvičná jednota Sokol Želechovice

TJ SOKOL ŽELECHOVICE

 

 

Vznik organizované tělovýchovy v Želechovicích se datuje od srpna 1921. To tehdejší pěvecký sbor LUMÍR v Želechovících založil odbočku Tělocvičné jednoty Zlín v Želechovicích s názvem Tělocvičná jednota Sokol v Želechovicích. Spolek se o dva roky později osamostatnil a byl řádně schválen zemskou správou v Brně.

Koncem roku 1921 měla jednota 81 členů. Populární se stal fotbal, základní tělesná výchova, česká házená žen a jiné sporty.

Nechme hovořit fakta z uplynulých let želechovické tělovýchovy:

Prvním předsedou TJ Sokol byl Jan Mach, jednatelem František Slováček, pokladníkem Karel Rokyta, náčelníkem Ferdinand Filipí, náčelnicí Filoména Ohnůtová, revizory p. Zaoralová a p. Křemének.

V roce 1930 se tehdejší výbor jednoty rozhodl, že si TJ postaví vlastní tělocvičnu. Na sklonku roku (21.12.1930) byl od paní Hurtové vykoupen pozemek. Žádost o povolení stavby byla podána 17.5.1931. Objekt podle plánu stavitele Sušila postavil Josef Jarcovják ze Zlína. Ochota a obětavost členů a občanů se postarala o to, že stavba byla v květnu 1932 zkolaudována a sokolovna, i když z venku ještě nedokončena, zpřístupněna veřejnosti.

V roce 1932 získala TJ Sokol kinolicenci.V roce 1939 bylo v sokolovně promítnuto 72 filmů ve 187 představeních, které navštívilo 27 540 osob.

Filmová představení- to byl jeden z velmi důležitých finančních zdrojů TJ Sokol.Pochopitelně se tyto prostředky vracely do dalšího zvelebení sokolovny, fotbalového hřiště, hřiště pro házenou a i jinak sloužily rozvoji tělovýchovy.

OBĚTAVÍ FUNKCIONÁŘI TJ:

JEDNATELÉ: František Slováček, Emil Matouš, Aloisie Derková, učitelka Žemlíková, František Smolka, Milan Trojan, Jaroslav Daněk, František Jelínek, Vladimír Machala, Josef Kubín, Ivo Thurner, ing. Jan Světlík.

ZDRAVOTNÍK-ZDRAVOTNICE: Antonie Hovadíková, Františka Šicová, Věra Čubová, Karla Vaculíková, Marie Boháčová, Alena Patáková, Otto Schuster, Věra Kulmanová, Vlasta Kratochvílová.

POLITICKOVÝCHOVNÝ PRACOVNÍK: Ferdinand Filipí, Václav Praxl, učitelka Žemlíková,František Smolka,Alena Derková, František Mach, Josef Viktorin,František Jelínek,Josef Ordelt,Jan Sekula,Václav Khain,Otakar Prokop,ing.Jaroslav Macháň.

POKLADNÍK-HOSPODÁŘ: Jan Paták,Anežka Šarmanová,Josef Rozenbach,Franišek Mach,Antonín Ticháček,R.Dostál,Hynek Machala,Bohumil Marušák,R.Nečas,Marie Khainová,František Hlavsa,Libuše Trnková,ing.Jaroslav Macháň,ing.Stanislav Chmela a Ivo Thurner.Členové výboru Rudolf Babík.

DRAMATICKÝ ODBOR: František Špendlík,František Matouš,Miroslav Jančík,Marie Boháčová,Ota Kvapil.

MATRIKÁŘ: Oldřich Scholaster,František Špendlík,Hynek Machala,Zdeněk Úšela,Tomáš Javora,Vladimír Machala.

ZAPISOVATEL-ZAPISOVATELKA: Alena Derková,Libuše Trnková,Zdenka Crhonková,Věra Kulmanová,Věra Smolková,Jitka Hutěčková,Libuše Zachová.

 


První fotografie na které jsou občané ze Želechovic, Lužkovic a Lípy pochází z roku 1926.

 

Zpracoval: František Rosík, Želechovice n./Dř., srpen 2004
Technicky zpracoval: Radek Knap

1.jpg
1 Gavenda Zdeněk, 2 Světlík Josef, 3 ??, 4 Světlík Luboš, 5 Mach Leopold, 6 Mach František, 7 ??, 8 Bobalík, 9 ??, 10 ??, 11 Bobalík, 12 ??, 13 ??, 14 ??, 15 ??, 16 ??, 17 Nedbálková Karla (Vaculíková), 18 Machová Anežka (Scholasterová), 19 Rosík Jindřich, 20 ??, 21 Nedbálková Marie (Slováková), 22 Kubínová Anna (Patáková), 23 Slováková Fanynka, 24 Doležalová, 25 Chrastecká Marie, 26 Špendlíková Anežka, 27 Bobalíková, 28 Obalová, 29 Pražanová, 30 Chrastecká (Rokytová), 31 ??, 32 ??, 33 ??, 34 Slovák František, 35 Pražan, 36 Doležal, 37 ??, 38 Machala, 39 Dostálová Růžena, 40 Gavenda Jan, 41 ??, 42 Filipi Ferdinand, 43 Chrastecký, 44 ??, 45 Chrastecký, 46 Světlík Josef (starosta), 47 Perutka, 48 Dosoudil, 49 Vrána František, 50 Slováček František, 51 Chrastecký, 52 Rokyta Přivítáme doplnění a upřesnění.
2.jpg
Pevěcký spolek Sokola LUMÍR - foto 1.5.1929
1 Vajdáková Věra (Orlíková), 2 Machka Jan, 3 Žaludková Jarka (Jurásková), 4 Světlíková Otylka, 5 Siková, 6 Křeménková, 7 Vajdáková Růžena, 8 Machková, 9 Cillová Ludmila, 10 Machová Anežka (Scholasterová), 11 ??, 12 ??, 13 Ušela František st., 14 Krchňáková Františka, 15 Filipi Ferdinand, 16 Vaja Jan, 17 ??, 18 Urbančíková Jarka (Ticháčková), 19 Vrána František, 20 Perůtka, 21 Gavenda Jan, 22 Urbančíková Božena, 23 Žaludková Růžena (Dostálová), 24 Chrastecká Marie, 25 Březík Karel, 26 Slováček František, 27 Rokyta Josef, 28 Chrastecký Alois, 29 Ušela František ml., 30 Hnilica Antonín, 31 Vaňhara Alois, 32 Janíček, 33 Chalupa, 34 Kotík Bohuslav, 35 Smolka František, 36 Pražan Stanislav, 37 Vaja František, 38 Khain Václav, 39 Vajdák Alois Přivítáme doplnění a upřesnění.
3.jpg
Žákyně Sokola na veřejném vystoupení - srpen 1930 na pozemku pana Pražana.
4.jpg
Žákyně Sokola - červen 1937.
5.jpg
VIII. slet všesokolský v Praze na stadionu ve Strašnicích v roce 1926, kterého se zúčastnil i Sokol Želechovice.
5.jpg
Borci ze Želechovic na Župních závodech v Kroměříži v roce 1940, kde obsadili 1. místo. Zleva: Novotný, Rozenbach, Jelínek, Dostál, Matouš.
6.jpg
Dorostenky Sokola na sletu v Praze v roce 1948.
7.jpg
Sokol - volejbal počátek 50-tých let, zleva: Ladislav Trojan, Ladislav Janíček, Libor Janíček, Milan Trojan, Jaroslav Kadlčák.
8.jpg
Sokol - volejbal počátek 50-tých let.

Soubor fotografií zachycujících život v Želechovicích nad Dřevnicí ve 30-tých letech minulého století
 

Radek Knap, Prosinec 2006
Zpracoval: Radek Knap
Foto poskytl pan Karel Knedla z Výpusty ze Želechovic n./Dř.
Upřesnění k popisům fotografií poskytl Ing. Jan Mahďák ze Želechovic n./Dř.
 
3orli.jpg
7hriste monako.jpg
8monako.jpg
9dozinky.jpg
10dozinky kostel.jpg
11mladez naves.jpg
Uprostřed skupiny opřený nohou o patní s kloboukem v ruce Milan Brada
12mladez naves.jpg
 Uprostřed skupiny s kloboukem na hlavě Milan Brada.
13mladez u krizku.jpg
14vypusta.jpg

Želechovice n./Dř. 20-tých a 30-tých let minulého století a návštěva T. G. Masaryka

Fotografie zachycují hlavně náves kolem staré školy a dále jsou doplněny fotografiemi z návštěvy T.G.Masaryka v Želechovicích v roce 1928. S fotografiemi Želechovic n./Dř. je vůbec problém, protože ve Státním okresním archivu Zlín na Klečůvce jsem takřka žádné nenalezl. O to větší mám radost, když se někdo najde a materiály mně poskytne. Dnes jen již z těchto vzácných historických fotografií se vlastně můžete dovědět, jak obec dříve vypadala.

Fotografie poskytl: František Rosík, Želechovice n./Dř., červenec 2004
Technicky zpracoval: Radek Knap

 

1.jpg
Želechovice nad Dřevnicí za první republiky.
2.jpg
V říjnu 1921 byl odhalen pomník obětem I. světové války. Autorem byl sochař Svoboda ze Želechovic.
3.jpg
Želechovice nad Dřevnicí za první republiky - uprostřed Světlíkův dům a holičství pana Kaina.
4.jpg
Návštěva T.G.Masaryka v Želechovicích nad Dřevnicí v roce 1928.
5.jpg
Letní sídlo T.G.Masaryka - zámek Lány, dobová pohlednice prezidenta osvoboditele.
6.jpg
Shromáždění občanů ze Želechovic a okolních obcí při úmrtí TGM 14.9.1937 u pomníku.
7.jpg
U pomníku stála čestná stráž, tvořená legionáři z I. světové války.
8.jpg
  Pohled na shromáždění z oken staré školy.
 
 

 Následující fotografie pocházejí z 50 let minulého století.

Zpracoval: František Rosík, Želechovice n./Dř., srpen 2004
Technicky zpracoval: Radek Knap

1.jpg
Následujících pět fotografií - Sokol Perly paní Serafínky.
2.jpg
3.jpg
4.jpg
 5.jpg
6.jpg
Sokol - dorostenky cvičení s májkou.
7.jpg
Sokol - dorostenky, cvičení s kroužky.
8.jpg
Sokol - dorostenky, cvičení s kroužky.
9.jpg
Sokol - dorostenky, cvičení s kroužky. Zleva: Vlasta Hlavsová, Marie Kubišová, Marta Janíčková.
10.jpg
Sokol společný nácvik v Sokolovně.
11.jpg
Sokol společný nácvik v Sokolovně.
12.jpg
Sokol - s Jirkou Hrachovcem.