aktualizováno: 08.11.2020 12:30:56 

Tělocvičná jednota Sokol Želechovice

STARŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Oprava střechy budovy Sokolovny TJ Sokol Želechovice

Tělovýchovná jednota Sokol Želechovice je vlastníkem objektu sokolovny, která byla v obci Želechovice postavena v 30. letech minulého století.

Je tomu již rok, kdy TJ Sokol stál před závažným úkolem vyřešení zatékání do sálu sokolovny. Stávající střecha vykazovala závady, které zejména v zimním období při spadu a tání sněhu způsobovaly pravidelné prosakování vody do sálu. Pravidelné brigády sokolů a shazovaní sněhu ze střechy byly jednou z činností, kterou se členové sokola snažili zabránit prosakování vody do objektu, ale bez úspěchu.

Situace vyvrcholila před koncem roku 2010, kdy zatečení vody prakticky znemožnilo pořádání tradiční Štěpánské zábavy a na balkoně stály barely zachytávající prosakující vodu.

Členové výboru TJ od června roku 2011 pracovali na výběru dodavatele opravy střechy, vzhledem k situaci, kdy hrozilo, že objekt další zimní období může být z důvodů stavu střechy uzavřen.

Výběrovým řízením byla vybrána firma Izolmont, s.r.o. Po sepsání smlouvy a dohodnutí platebních podmínek, kde byla celá platba rozložena na splátkový kalendář až do roku 2014 začala v říjnu 2011 oprava střechy s konečným termínem ukončení prací v polovině listopadu.

Uvedená firma střechu úspěšně opravila a musíme konstatovat, že štěstí stálo na straně sokolů, protože v době opravy střechy prakticky nepršelo.

Rekonstrukce střechy byla provedena v souladu s tepelným auditem objektu tak, aby případné navazující práce (zateplení objektu,…) nebyly narušeny. Součástí opravy tedy bylo i zateplení střechy 20cm izolací. Záruční podmínky garantují 10tiletou záruku na provedené dílo.

TJ Sokol Želechovice oslovil s žádostí o pomoc při financování opravy Zlínský kraj. Díky vstřícnému přístupu Zlínského kraje se podařilo na opravu střech získat 100 tis. Kč, což činí ¼ celkové ceny opravy. Díky této dotaci se splátkový kalendář opravy střechy zkrátí do 6. měsíce roku 2013.

TJ sokol Želechovice děkuje i obci Želechovice za výraznou pomoc při financování chodu TJ včetně provozu objektu sokolovny. Jenom pro dokreslení uvádíme, že v loňském roce obec Želechovice přispěla částkou 140 000 Kč na činnost s mládeží, částkou 22 969 na pořádání jednorázových akcí a částkou 80 000 Kč na opravu osvětlení venkovní plochy hřiště. Dále uvádíme, že v roce 2011 byly rovněž opraveny pánské WC, vnitřní osvětlení sálu a s přispěním obce Želechovice i osvětlení plochy hřiště. pod sokolovnou.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zlepšení stavu objektu. Cílem TJ Sokol je využívání objektu sokolovny pro sportovní a kulturní akce dění v obci. O tom jak se to daří svědčí i skutečnost, že týdně je objekt sokolovny pro sportování využíván v pravidelném režimu 51 hodin a mimo tyto termíny jsou nárazově pořádány jiné sportovní nebo kulturní akce. Z toho na činnost mládeže připadá 17 hodin pravidelného sportování týdně. Pavel Nosálek

 

AKTUALITY

BRIGÁDA V AREÁLU SOKOLOVNY

Ve středu 25.dubna od 16.00 hodin pořádá TJ Sokol Želechovice brigádu na úklid prostor okolo sokolovny. Zveme všechny na pomoc při vyhrabání trávy, vyčištění roštů kanalizace, úklid dětského hřiště a celkový úklid okolí sokolovny.

Předem díky

více info: Tonda Červenka mob. 604 227 950, cervenka@dszo.cz